Home » باشگاه خبر ورزشی » برانکو: آقای شفر! انتظار احترام بیشتری داشتم/ ما 3 سال است بهترین تیم ایرانیم

برانکو: آقای شفر! انتظار احترام بیشتری داشتم/ ما 3 سال است بهترین تیم ایرانیم

برانکو: آقای شفر! انتظار احترام بیشتری داشتم/ ما 3 سال است بهترین تیم ایرانیم

برانکو دیروز کمی آرام تر شده بود. به هر صورت 24 ساعت از دربی گذشته و توانسته بود با این واقعیت کنار بیاید که تیمش در دربی 86 بازنده از میدان خارج شده است.

برانکو: آقای شفر! انتظار احترام بیشتری داشتم/ ما 3 سال است بهترین تیم ایرانیم

برانکو دیروز کمی آرام تر شده بود. به هر صورت 24 ساعت از دربی گذشته و توانسته بود با این واقعیت کنار بیاید که تیمش در دربی 86 بازنده از میدان خارج شده است.

(image)
برانکو: آقای شفر! انتظار احترام بیشتری داشتم/ ما 3 سال است بهترین تیم ایرانیم

About