Home » باشگاه خبر ورزشی » با عربستانی ها یا در تبریز بازی می کنیم یا قطر

با عربستانی ها یا در تبریز بازی می کنیم یا قطر

با عربستانی ها یا در تبریز بازی می کنیم یا قطر

خبرگزاری مهر: باشگاه تراکتورسازی با توجه به انتشار خبر انجام مسابقه مقابل نماینده عربستان در کشور عمان اعلام کرد از حق میزبانی خودش استفاده می کند و در شهر تبریز یا در کشور قطر حاضر به انجام این مسابقه خواهد بود. …

با عربستانی ها یا در تبریز بازی می کنیم یا قطر

خبرگزاری مهر: باشگاه تراکتورسازی با توجه به انتشار خبر انجام مسابقه مقابل نماینده عربستان در کشور عمان اعلام کرد از حق میزبانی خودش استفاده می کند و در شهر تبریز یا در کشور قطر حاضر به انجام این مسابقه خواهد بود. …

(image)
با عربستانی ها یا در تبریز بازی می کنیم یا قطر

About