Home » باشگاه خبر ورزشی » با ضربه فنی مقابل حریف قزاق؛/ خداحافظی تلخ سوریان با المپیک

با ضربه فنی مقابل حریف قزاق؛/ خداحافظی تلخ سوریان با المپیک

با ضربه فنی مقابل حریف قزاق؛/ خداحافظی تلخ سوریان با المپیک
حمید سوریان در اولین دیدار شانس مجدد با وجود 7 امتیازی که از حریف پیش بود با ضربه فنی شکست خورد و از المپیک حذف شد.

با ضربه فنی مقابل حریف قزاق؛/ خداحافظی تلخ سوریان با المپیک

حمید سوریان در اولین دیدار شانس مجدد با وجود 7 امتیازی که از حریف پیش بود با ضربه فنی شکست خورد و از المپیک حذف شد.
با ضربه فنی مقابل حریف قزاق؛/ خداحافظی تلخ سوریان با المپیک

car

About