Home » باشگاه خبر ورزشی » با ثبت رکورد 10/23؛/ پایان کار تفتیان در نیمه نهایی

با ثبت رکورد 10/23؛/ پایان کار تفتیان در نیمه نهایی

با ثبت رکورد 10/23؛/ پایان کار تفتیان در نیمه نهایی
دونده 100 متر ایران در نیمه نهایی رقابت های المپیک با رکورد 10/23 در مکان هشتم ایستاد تا از حضور در فینال باز بماند.

با ثبت رکورد 10/23؛/ پایان کار تفتیان در نیمه نهایی

دونده 100 متر ایران در نیمه نهایی رقابت های المپیک با رکورد 10/23 در مکان هشتم ایستاد تا از حضور در فینال باز بماند.
با ثبت رکورد 10/23؛/ پایان کار تفتیان در نیمه نهایی

هنر

About