Home » باشگاه خبر ورزشی » بایرن 6-۰ برمن: شروع طوفانی باواریایی ها

بایرن 6-۰ برمن: شروع طوفانی باواریایی ها

بایرن 6-۰ برمن: شروع طوفانی باواریایی ها
بایرن مونیخ موفق شد با ارائه نمایشی زیبا و یک طرفه، وردربرمن را با 6 گل از پیش رو بردارد.

بایرن 6-۰ برمن: شروع طوفانی باواریایی ها

بایرن مونیخ موفق شد با ارائه نمایشی زیبا و یک طرفه، وردربرمن را با 6 گل از پیش رو بردارد.
بایرن 6-۰ برمن: شروع طوفانی باواریایی ها

ترانه

About