Home » باشگاه خبر ورزشی » بازیکن ماشین‌سازی به صبا پیوست

بازیکن ماشین‌سازی به صبا پیوست

بازیکن ماشین‌سازی به صبا پیوست
علی آستانی بازیکن فصل گذشته ماشین سازی با قرارداد ۲ ساله در جمع صبایی ها قرار گرفت.

بازیکن ماشین‌سازی به صبا پیوست

علی آستانی بازیکن فصل گذشته ماشین سازی با قرارداد ۲ ساله در جمع صبایی ها قرار گرفت.
بازیکن ماشین‌سازی به صبا پیوست

خبر دانشجویی

About