Home » باشگاه خبر ورزشی » بازیکن الغرافه: طارمی بهترین مهاجم کنونی آسیا است

بازیکن الغرافه: طارمی بهترین مهاجم کنونی آسیا است

بازیکن الغرافه: طارمی بهترین مهاجم کنونی آسیا است

بازیکن قطری الغرافه به ستایش از مهدی طارمی پرداخت و او را بهترین مهاجم کنونی فوتبال اسیا دانست.

بازیکن الغرافه: طارمی بهترین مهاجم کنونی آسیا است

بازیکن قطری الغرافه به ستایش از مهدی طارمی پرداخت و او را بهترین مهاجم کنونی فوتبال اسیا دانست.

(image)
بازیکن الغرافه: طارمی بهترین مهاجم کنونی آسیا است

About