Home » باشگاه خبر ورزشی » این استقلالی در آستانه جاودانگی/دقیقه 57 !

این استقلالی در آستانه جاودانگی/دقیقه 57 !

این استقلالی در آستانه جاودانگی/دقیقه 57 !

دروازه بان استقلال می تواند نام خود را در تاریخ فوتبال ایران برای همیشه ثبت کند.

این استقلالی در آستانه جاودانگی/دقیقه 57 !

دروازه بان استقلال می تواند نام خود را در تاریخ فوتبال ایران برای همیشه ثبت کند.

(image)
این استقلالی در آستانه جاودانگی/دقیقه 57 !

About