Home » اخبار ورزشی زنان » ایران در یک قدمی قهرمانی وزنه برداری جهان

ایران در یک قدمی قهرمانی وزنه برداری جهان

ایران در یک قدمی قهرمانی وزنه برداری جهان

تیم ملی وزنه برداری ایران در آستانه کسب عنوان قهرمانی جهان قرار دارد.

ایران در یک قدمی قهرمانی وزنه برداری جهان

تیم ملی وزنه برداری ایران در آستانه کسب عنوان قهرمانی جهان قرار دارد.

(image)
ایران در یک قدمی قهرمانی وزنه برداری جهان

About