Home » باشگاه خبر ورزشی » ایران بهترین تیم آسیا در سال 2016 شد

ایران بهترین تیم آسیا در سال 2016 شد

ایران بهترین تیم آسیا در سال 2016 شد
در آخرین رده بندی برترین تیم‌های ملی فوتبال جهان در سال 2016، تیم‌ ‌ملی ایران با یک پله صعود به رده بیست و و نهم دنیا قرار گرفت. ایران سال میلادی جاری را به عنوان بهترین تیم آسیا به پایان رساند.

ایران بهترین تیم آسیا در سال 2016 شد

در آخرین رده بندی برترین تیم‌های ملی فوتبال جهان در سال 2016، تیم‌ ‌ملی ایران با یک پله صعود به رده بیست و و نهم دنیا قرار گرفت. ایران سال میلادی جاری را به عنوان بهترین تیم آسیا به پایان رساند.
ایران بهترین تیم آسیا در سال 2016 شد

About