Home » باشگاه خبر ورزشی » ایتالیا ۲ بر صفر از ایران پیش افتاد

ایتالیا ۲ بر صفر از ایران پیش افتاد

ایتالیا ۲ بر صفر از ایران پیش افتاد
تیم ملی والیبال ایران در ست دوم دیدار خود مقابل ایتالیا نیز نتیجه را به حریف خود باخت.

ایتالیا ۲ بر صفر از ایران پیش افتاد

تیم ملی والیبال ایران در ست دوم دیدار خود مقابل ایتالیا نیز نتیجه را به حریف خود باخت.
ایتالیا ۲ بر صفر از ایران پیش افتاد

قرآن

About