Home » باشگاه خبر ورزشی » ایتالیایی ها برای حضور در جام جهانی 2018 خواهان حذف ایران شدند

ایتالیایی ها برای حضور در جام جهانی 2018 خواهان حذف ایران شدند

ایتالیایی ها برای حضور در جام جهانی 2018 خواهان حذف ایران شدند

رسانه های ایتالیایی مدعی شدند ایران به دلیل نقض قوانین باید از جام جهانی کنار گذاشته شود و به این ترتیب آتزوری شانش رفتن به این رقابت ها را خواهد داشت.

ایتالیایی ها برای حضور در جام جهانی 2018 خواهان حذف ایران شدند

رسانه های ایتالیایی مدعی شدند ایران به دلیل نقض قوانین باید از جام جهانی کنار گذاشته شود و به این ترتیب آتزوری شانش رفتن به این رقابت ها را خواهد داشت.

(image)
ایتالیایی ها برای حضور در جام جهانی 2018 خواهان حذف ایران شدند

About