Home » باشگاه خبر ورزشی » اولین لیست کی روش برای جام جهانی مشخص شد

اولین لیست کی روش برای جام جهانی مشخص شد

اولین لیست کی روش برای جام جهانی مشخص شد

خبرآنلاین: طبق توافق کی روش سرمربی تیم ملی ایران با مربیان لیگ برتری قرار شده است تا بازیکنانی که هر هفته از سوی کی روش اعلام می شوند 1 روز یا 2 روز برای ریکاوری در اختیار تیم ملی باشند تا تیم ملی بازیکنان را بیشتر در …

اولین لیست کی روش برای جام جهانی مشخص شد

خبرآنلاین: طبق توافق کی روش سرمربی تیم ملی ایران با مربیان لیگ برتری قرار شده است تا بازیکنانی که هر هفته از سوی کی روش اعلام می شوند 1 روز یا 2 روز برای ریکاوری در اختیار تیم ملی باشند تا تیم ملی بازیکنان را بیشتر در …

(image)
اولین لیست کی روش برای جام جهانی مشخص شد

About