Home » عکس های ورزشی » انتقام پرسپولیسی ها از محسن مسلمان (عکس)

انتقام پرسپولیسی ها از محسن مسلمان (عکس)

انتقام پرسپولیسی ها از محسن مسلمان (عکس)

هافبک پرسپولیسی ها که در طول فصل کارگردانی تولدهای دیگر بازیکنان و عملیات کیک مالی آنها را برعهده داشت، در تمرین امروز هم تیمی هایش انتقام این مساله را از او گرفتند.

انتقام پرسپولیسی ها از محسن مسلمان (عکس)

هافبک پرسپولیسی ها که در طول فصل کارگردانی تولدهای دیگر بازیکنان و عملیات کیک مالی آنها را برعهده داشت، در تمرین امروز هم تیمی هایش انتقام این مساله را از او گرفتند.

(image)
انتقام پرسپولیسی ها از محسن مسلمان (عکس)

About