Home » باشگاه خبر ورزشی » امیر بلد است چطور از او بازی بگیرد/ مناجاتی: قلعه‌نویی، کرار را کنترل می کند

امیر بلد است چطور از او بازی بگیرد/ مناجاتی: قلعه‌نویی، کرار را کنترل می کند

امیر بلد است چطور از او بازی بگیرد/ مناجاتی: قلعه‌نویی، کرار را کنترل می کند
مدیرفنی تیم تراکتورسازی تاکید کرد امیر قلعه نویی، هافبک عراقی را کنترل می کند.

امیر بلد است چطور از او بازی بگیرد/ مناجاتی: قلعه‌نویی، کرار را کنترل می کند

مدیرفنی تیم تراکتورسازی تاکید کرد امیر قلعه نویی، هافبک عراقی را کنترل می کند.
امیر بلد است چطور از او بازی بگیرد/ مناجاتی: قلعه‌نویی، کرار را کنترل می کند

About