Home » باشگاه خبر ورزشی » ال کلاسیکویی برای بزرگسالان/ خبری از جوانان در تیم زیدان نیست!

ال کلاسیکویی برای بزرگسالان/ خبری از جوانان در تیم زیدان نیست!

ال کلاسیکویی برای بزرگسالان/ خبری از جوانان در تیم زیدان نیست!

با توجه به این که زیدان برای بازی مقابل بارسلونا تمام بازیکنانش را در اختیار دارد و می خواهد 3 امتیاز را کسب کند، بعید است فرصتی به بازیکنان جوانش برسد.

ال کلاسیکویی برای بزرگسالان/ خبری از جوانان در تیم زیدان نیست!

با توجه به این که زیدان برای بازی مقابل بارسلونا تمام بازیکنانش را در اختیار دارد و می خواهد 3 امتیاز را کسب کند، بعید است فرصتی به بازیکنان جوانش برسد.

(image)
ال کلاسیکویی برای بزرگسالان/ خبری از جوانان در تیم زیدان نیست!

About