Home » باشگاه خبر ورزشی » اقدام تحریک آمیز AFC به ضرر ایران

اقدام تحریک آمیز AFC به ضرر ایران

اقدام تحریک آمیز AFC به ضرر ایران

ایسنا: به نقل از العرب الیوم، با وجود این که کمیته برگزاری رقابت های لیگ قهرمانان آسیا پیش از این تاکید کرد که بازی در خانه بی طرف لغو شده است و باید نمایندگان ایران و عربستان در خانه خود از حریف پذیرایی کنند …

اقدام تحریک آمیز AFC به ضرر ایران

ایسنا: به نقل از العرب الیوم، با وجود این که کمیته برگزاری رقابت های لیگ قهرمانان آسیا پیش از این تاکید کرد که بازی در خانه بی طرف لغو شده است و باید نمایندگان ایران و عربستان در خانه خود از حریف پذیرایی کنند …

(image)
اقدام تحریک آمیز AFC به ضرر ایران

About