Home » باشگاه خبر ورزشی » افشاگری جنجالی از توطئه ستاره های بایرن علیه کارلو آنچلوتی

افشاگری جنجالی از توطئه ستاره های بایرن علیه کارلو آنچلوتی

افشاگری جنجالی از توطئه ستاره های بایرن علیه کارلو آنچلوتی

ماجرای کارلو آنچلوتی و بایرن مونیخ همچنان ادامه دارد و مشخص شده که برخی بازیکنان اصلی تیم در برخی جلسات تمرینی بدون آنچلوتی شرکت می کرده اند.

افشاگری جنجالی از توطئه ستاره های بایرن علیه کارلو آنچلوتی

ماجرای کارلو آنچلوتی و بایرن مونیخ همچنان ادامه دارد و مشخص شده که برخی بازیکنان اصلی تیم در برخی جلسات تمرینی بدون آنچلوتی شرکت می کرده اند.

(image)
افشاگری جنجالی از توطئه ستاره های بایرن علیه کارلو آنچلوتی

About