Home » باشگاه خبر ورزشی » اعتراض شیخ سعودی به جایزه فدراسیون ایران

اعتراض شیخ سعودی به جایزه فدراسیون ایران

اعتراض شیخ سعودی به جایزه فدراسیون ایران

ایسنا: به نقل از میدان الاخبار، روز چهارشنبه مراسم برترین های آسیا در بانکوک تایلند برگزار شد و فوتبال ایران در دو بخش صاحب بهترین جایزه شد …

اعتراض شیخ سعودی به جایزه فدراسیون ایران

ایسنا: به نقل از میدان الاخبار، روز چهارشنبه مراسم برترین های آسیا در بانکوک تایلند برگزار شد و فوتبال ایران در دو بخش صاحب بهترین جایزه شد …

(image)
اعتراض شیخ سعودی به جایزه فدراسیون ایران

About