Home » باشگاه خبر ورزشی » اعتراض دسته اولی‌ها رد شد

اعتراض دسته اولی‌ها رد شد

اعتراض دسته اولی‌ها رد شد
به رغم اعتراض رسمی باشگاه های دسته اولی به اعلام سازمان لیگ برتر مبنی بر اینکه در پایان فصل تنها دو تیم به لیگ برتر صعود خواهند کرد در محتوای این مصوبه تغییری ایجاد نخواهد شد.

اعتراض دسته اولی‌ها رد شد

به رغم اعتراض رسمی باشگاه های دسته اولی به اعلام سازمان لیگ برتر مبنی بر اینکه در پایان فصل تنها دو تیم به لیگ برتر صعود خواهند کرد در محتوای این مصوبه تغییری ایجاد نخواهد شد.
اعتراض دسته اولی‌ها رد شد

تلگرام

About