Home » باشگاه خبر ورزشی » اظهار نظر عجیب زیدان درباره بنزما

اظهار نظر عجیب زیدان درباره بنزما

اظهار نظر عجیب زیدان درباره بنزما

سرمربی رئال مادرید درباره خوب بودن مهاجم فرانسوی اش اظهار نظر عجیبی کرد.

اظهار نظر عجیب زیدان درباره بنزما

سرمربی رئال مادرید درباره خوب بودن مهاجم فرانسوی اش اظهار نظر عجیبی کرد.

(image)
اظهار نظر عجیب زیدان درباره بنزما

About