Home » باشگاه خبر ورزشی » اظهار نظر حسن زاده درباره رای پرونده بازیکنان استقلال

اظهار نظر حسن زاده درباره رای پرونده بازیکنان استقلال

اظهار نظر حسن زاده درباره رای پرونده بازیکنان استقلال

رئیس کمیته انضباطی درباره رای مربوط به پرونده بازیکنان باشگاه استقلال تهران اظهار نظر کرد.

اظهار نظر حسن زاده درباره رای پرونده بازیکنان استقلال

رئیس کمیته انضباطی درباره رای مربوط به پرونده بازیکنان باشگاه استقلال تهران اظهار نظر کرد.

(image)
اظهار نظر حسن زاده درباره رای پرونده بازیکنان استقلال

About