Home » باشگاه خبر ورزشی » اشک های مسعود شجاعی برای بازگشت به تیم ملی

اشک های مسعود شجاعی برای بازگشت به تیم ملی

اشک های مسعود شجاعی برای بازگشت به تیم ملی

ایسنا: به نقل از ال پاییس، مسعود شجاعی، بازیکن ایرانی که در لیگ یونان فعالیت می کند گفت وگویی را با رسانه اسپانیایی انجام داده و خواستار حضور در ترکیب تیم ملی ایران در جام جهانی 2018 شد. …

اشک های مسعود شجاعی برای بازگشت به تیم ملی

ایسنا: به نقل از ال پاییس، مسعود شجاعی، بازیکن ایرانی که در لیگ یونان فعالیت می کند گفت وگویی را با رسانه اسپانیایی انجام داده و خواستار حضور در ترکیب تیم ملی ایران در جام جهانی 2018 شد. …

(image)
اشک های مسعود شجاعی برای بازگشت به تیم ملی

About