Home » اخبار ورزشی زنان » از خودم راضی نیستم/ ارزنده: نمی دانم چرا این‌طور پریدم

از خودم راضی نیستم/ ارزنده: نمی دانم چرا این‌طور پریدم

از خودم راضی نیستم/ ارزنده: نمی دانم چرا این‌طور پریدم
ورزشکار پرش طول ایران بعد از ناکامی در المپیک 2016 ریو از عملکرد خود ابراز نارضایتی کرد.

از خودم راضی نیستم/ ارزنده: نمی دانم چرا این‌طور پریدم

ورزشکار پرش طول ایران بعد از ناکامی در المپیک 2016 ریو از عملکرد خود ابراز نارضایتی کرد.
از خودم راضی نیستم/ ارزنده: نمی دانم چرا این‌طور پریدم

تلگرام

About