Home » باشگاه خبر ورزشی » ادینیو مشکلی برای بازی با استقلال ندارد

ادینیو مشکلی برای بازی با استقلال ندارد

ادینیو مشکلی برای بازی با استقلال ندارد
مهاجم برزیلی تیم تراکتورسازی مشکلی برای همراهی تیمش مقابل استقلال ندارد.

ادینیو مشکلی برای بازی با استقلال ندارد

مهاجم برزیلی تیم تراکتورسازی مشکلی برای همراهی تیمش مقابل استقلال ندارد.
ادینیو مشکلی برای بازی با استقلال ندارد

About