Home » باشگاه خبر ورزشی » احمدخلیل و عموری در نقش مهدوی کیا و کریمی

احمدخلیل و عموری در نقش مهدوی کیا و کریمی

احمدخلیل و عموری در نقش مهدوی کیا و کریمی
عمر عبدالرحمن روز گذشته موفق شد دومین جایزه بهترین بازیکن آسیا را برای امارات به ارمغان بیاورد.

احمدخلیل و عموری در نقش مهدوی کیا و کریمی

عمر عبدالرحمن روز گذشته موفق شد دومین جایزه بهترین بازیکن آسیا را برای امارات به ارمغان بیاورد.
احمدخلیل و عموری در نقش مهدوی کیا و کریمی

About