Home » باشگاه خبر ورزشی » اتفاق جالب در بوشهر/ طرفداران پول جمع کردند و به ایرانجوان پاداش دادند

اتفاق جالب در بوشهر/ طرفداران پول جمع کردند و به ایرانجوان پاداش دادند

این روزها تمام باشگاه های لیگ برتر درگیر مشکلات مالی هستند اما در این بین اوضاع برای تعدادی از آنها اسفناک تر از بقیه است از جمله باشگاه های دسته اولی.

فیلم سریال آهنگ

خبرگذاری اصفحان

About