Home » اخبار فوتبال » اتفاق باورنکردنی در فوتبال ایران

اتفاق باورنکردنی در فوتبال ایران

اتفاق باورنکردنی در فوتبال ایران

نشست اعضای هیات مدیره باشگاه تراکتورسازی امروز با حضور سردار کریمیان رئیس هیات مدیره ، عباس الیاسی ، سعید عباسی و مصطفی آجورلو مدیرعامل در دفتر این باشگاه برگزار شد.

اتفاق باورنکردنی در فوتبال ایران

نشست اعضای هیات مدیره باشگاه تراکتورسازی امروز با حضور سردار کریمیان رئیس هیات مدیره ، عباس الیاسی ، سعید عباسی و مصطفی آجورلو مدیرعامل در دفتر این باشگاه برگزار شد.

(image)
اتفاق باورنکردنی در فوتبال ایران

About