Home » باشگاه خبر ورزشی » اتفاقی تاریخی که برای نیمار رقم خورد

اتفاقی تاریخی که برای نیمار رقم خورد

اتفاقی تاریخی که برای نیمار رقم خورد

ورزش سه: نیمار با درخشش و زدن 4 گل به دیژون موفق شد اتفاقی تاریخی را بعد مدت ها برای خودش رقم بزند. آمار فوق العاده نیمار در ترکیب پاری سن ژرمن همچنان ادامه دارد و این ستاره گرانقیمت هفته قبل موفق شد زننده 4 گل از 8 …

اتفاقی تاریخی که برای نیمار رقم خورد

ورزش سه: نیمار با درخشش و زدن 4 گل به دیژون موفق شد اتفاقی تاریخی را بعد مدت ها برای خودش رقم بزند. آمار فوق العاده نیمار در ترکیب پاری سن ژرمن همچنان ادامه دارد و این ستاره گرانقیمت هفته قبل موفق شد زننده 4 گل از 8 …

(image)
اتفاقی تاریخی که برای نیمار رقم خورد

About