Home » باشگاه خبر ورزشی » ابراهیم زاده و علیپور علیه قهرمانی پرسپولیس

ابراهیم زاده و علیپور علیه قهرمانی پرسپولیس

ابراهیم زاده و علیپور علیه قهرمانی پرسپولیس

منصور ابراهیم زاده در لیگ سیزدهم سرمربی تیم راه آهن بود و در دیدار ماقبل پایانی آن فصل برابر تیم پرسپولیس قرار گرفت که با علی دایی برای کسب عنوان قهرمانی تلاش می کرد.

ابراهیم زاده و علیپور علیه قهرمانی پرسپولیس

منصور ابراهیم زاده در لیگ سیزدهم سرمربی تیم راه آهن بود و در دیدار ماقبل پایانی آن فصل برابر تیم پرسپولیس قرار گرفت که با علی دایی برای کسب عنوان قهرمانی تلاش می کرد.

(image)
ابراهیم زاده و علیپور علیه قهرمانی پرسپولیس

About