Home » باشگاه خبر ورزشی » ابراهیم زاده: قرار نیست برویم به پرسپولیس ببازیم

ابراهیم زاده: قرار نیست برویم به پرسپولیس ببازیم

ابراهیم زاده: قرار نیست برویم به پرسپولیس ببازیم

دیدار معوقه پرسپولیس و نفت آبادان از هفته 8 لیگ برتر امروز در استادیوم آزادی برگزاز خواهد که ابراهیم زاده گلزن این روزهای نفت آبادان از دیدار سختی برای پرسپولیس می گوید.

ابراهیم زاده: قرار نیست برویم به پرسپولیس ببازیم

دیدار معوقه پرسپولیس و نفت آبادان از هفته 8 لیگ برتر امروز در استادیوم آزادی برگزاز خواهد که ابراهیم زاده گلزن این روزهای نفت آبادان از دیدار سختی برای پرسپولیس می گوید.

(image)
ابراهیم زاده: قرار نیست برویم به پرسپولیس ببازیم

About