Home » باشگاه خبر ورزشی » آیا مهاجم کامرونی استقلال و شفر را دور زد

آیا مهاجم کامرونی استقلال و شفر را دور زد

آیا مهاجم کامرونی استقلال و شفر را دور زد

کریستین بکامنگا مهاجم کامرونی گزینه نهایی وینفرد شفر برای تقویت خط حمله استقلال بود که شب گذشته از پیوستن به جمع آبی پوشان انصراف داد. …

آیا مهاجم کامرونی استقلال و شفر را دور زد

کریستین بکامنگا مهاجم کامرونی گزینه نهایی وینفرد شفر برای تقویت خط حمله استقلال بود که شب گذشته از پیوستن به جمع آبی پوشان انصراف داد. …

(image)
آیا مهاجم کامرونی استقلال و شفر را دور زد

About