Home » باشگاه خبر ورزشی » آیا بازیکن جوان استقلال به صورت چراغ خاموش بایکوت شده است؟

آیا بازیکن جوان استقلال به صورت چراغ خاموش بایکوت شده است؟

آیا بازیکن جوان استقلال به صورت چراغ خاموش بایکوت شده است؟

از آخرین حضور مهدی قائدی مهاجم جوان استقلال در ترکیب این تیم 270 دقیقه می گذرد و وینفرد شفر در سه بازی آخر تیمش از این مهاجم جوان و سرعتی استفاده نکرد.

آیا بازیکن جوان استقلال به صورت چراغ خاموش بایکوت شده است؟

از آخرین حضور مهدی قائدی مهاجم جوان استقلال در ترکیب این تیم 270 دقیقه می گذرد و وینفرد شفر در سه بازی آخر تیمش از این مهاجم جوان و سرعتی استفاده نکرد.

(image)
آیا بازیکن جوان استقلال به صورت چراغ خاموش بایکوت شده است؟

About