Home » باشگاه خبر ورزشی » آغاز تمرینات بهداد سلیمی برای حضور در المپیک

آغاز تمرینات بهداد سلیمی برای حضور در المپیک

آغاز تمرینات بهداد سلیمی برای حضور در المپیک
قویترین مرد جهان پس از پشت سر گذاشتن یک عمل جراحی و فیزیوتراپی های لازم تمریناتش را برای حضور در المپیک آغاز کرد.

آغاز تمرینات بهداد سلیمی برای حضور در المپیک

قویترین مرد جهان پس از پشت سر گذاشتن یک عمل جراحی و فیزیوتراپی های لازم تمریناتش را برای حضور در المپیک آغاز کرد.
آغاز تمرینات بهداد سلیمی برای حضور در المپیک

free download movie

شهرداری

About