Home » باشگاه خبر ورزشی » آرژانتین چگونه می تواند به جام جهانی صعود کند؟

آرژانتین چگونه می تواند به جام جهانی صعود کند؟

آرژانتین چگونه می تواند به جام جهانی صعود کند؟

شاگردان خورخه سامپائولی برای صعود به جام جهانی باید اکوادور را در بازی آخرشان شکست دهند. اگر این اتفاق بیفتد 28 امتیازی خواهند شد و قطعا در شانس مجدد خواهند بود.

آرژانتین چگونه می تواند به جام جهانی صعود کند؟

شاگردان خورخه سامپائولی برای صعود به جام جهانی باید اکوادور را در بازی آخرشان شکست دهند. اگر این اتفاق بیفتد 28 امتیازی خواهند شد و قطعا در شانس مجدد خواهند بود.

(image)
آرژانتین چگونه می تواند به جام جهانی صعود کند؟

About