تلفن سایت

لیست کارگران مجموعه سنگ کار

نمایش 1-3 از 3 نتیجه
نامتلفنشرح خدماتمدرک تحصیلی/کاریسوابقشهر
سنگ بری09124744766سنگ بریشاهرود
استادعلی09397347950سنگ کارشاهرود
کریم شاملو ۰۹۱۲۷۷۳۴۰۵۴اجرای سنک وکاشیدیپلمشاهرود