ناراحتی هواداران آرسنال از عکس هانری با MSN

عکس های ورزشی

هواداران آرسنال از دیدار اسطوره تیمشان، تیری هانری با مثلث خط حمله بارسا، MSN کهRead More…