بر اساس گزارش ‘20 Minutos’/ زیدان آنالیزور جدید برای رئال استخدام کرد

استفان پلانک، هم بازی قدیمی زین الدین یدان از این پس به عنوان آنالیزور درRead More…