توسط دادگاه CAS/ محرومیت 6 ساله سپ بلاتر تایید شد

باشگاه خبر ورزشی

توسط دادگاه CAS/ محرومیت 6 ساله سپ بلاتر تایید شدمحرومیتی که کمیته استیناف فیفا برایRead More…