برف و باران در جاده های 8 استان در صبح دوم فروردین 95

زمان دریافت خبر: دوشنبه ۰۲ فروردین ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۲۴ منبع خبر: href=”http://khabarfarsi.com/%D8%AE%D8%A8%D8%B1_%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86″>خبر آنلاین طبقه بندی:Read More…