شفر: آنالیزور 90 مرد شوخی بود

شفر: آنالیزور 90 مرد شوخی بود ایسنا: وینفرد شفر بعدازظهر چهارشنبه در نشست خبری پیشRead More…