آن دقیقه 86 لعنتی؛ برای یکی از مدرن ترین پرسپولیس های تاریخ

باشگاه خبر ورزشی

زمان دریافت خبر: جمعه ۲۳ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۲۰:۳۷ منبع خبر: href=”http://khabarfarsi.com/%D8%B7%D8%B1%D9%81%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C”>طرفداری طبقه بندی: href=”http://khabarfarsi.com/%D8%AE%D8%A8%D8%B1_%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C”>ورزشیRead More…