برتری 8 امتیازی‌پرسپولیس‌با 6پله صعوددرجدول

باشگاه خبر ورزشی

برتری 8 امتیازی‌پرسپولیس‌با 6پله صعوددرجدولدر مسابقات فوتبال لیگ امسال عملکرد پرسپولیس نسبت به مدت زمانRead More…

برتری 8 امتیازی‌پرسپولیس‌با 6پله صعود

باشگاه خبر ورزشی

برتری 8 امتیازی‌پرسپولیس‌با 6پله صعوددر  لیگ برتر امسال عملکرد پرسپولیس نسبت به مدت زمان مشابهRead More…