بایرن 6-۰ برمن: شروع طوفانی باواریایی ها

باشگاه خبر ورزشی

بایرن 6-۰ برمن: شروع طوفانی باواریایی هابایرن مونیخ موفق شد با ارائه نمایشی زیبا وRead More…