تغییر بیش از 50 درصد! (عکس)

عکس های ورزشی

با جدایی اکبر میثاقیان از تیم خونه به خونه میزان تغییر در کادر فنی تیمRead More…