ثانیه 40،اولین گل تاریخ پرسپولیس وذوب آهن

روز 8 تیر 1352 ،در اولین بازی تاریخ بین پرسپولیس وذوب آهن سرخپوشان 3-0 برندهRead More…