تعطیلی 3 روزه تمرینات صبا

تمرینات صبای قم به مدت سه روز تعطیل شد. میهن دانلود مدلینگ