حذف 3 پرسپولیسی از فهرست کی روش

حذف 3 پرسپولیسی از فهرست کی روش فهرست جدید تیم ملی 3 بازیکن پرسپولیسی کمترRead More…