فقط 20 درصد از قرارداد خود را گرفته‌ایم؛/ گردان: هدف و عملکردمان با هم فاصله دارد

باشگاه خبر ورزشی

فقط 20 درصد از قرارداد خود را گرفته‌ایم؛/ گردان: هدف و عملکردمان با هم فاصلهRead More…