محرومیت 12 ساله دبیرکل فیفا

باشگاه خبر ورزشی

ژروم والکه، دبیرکل فیفا، برای 12 سال از هرگونه فعالیت فوتبالی محروم شد.‏ آهنگ جدیدRead More…